top of page
395776741_6576294949121999_7337080466935762730_n.jpg

รายการพระเครื่อง

ออกใบรับประกัน

การรับประกัน & การปันผลกำไร

ร้านพระเครื่องมหาเดช ยินดีรับประกันพระเครื่องทุกองค์

ที่เช่าไปจากทางร้านว่า เป็นพระแท้ 100 % โดยมีหลักการ ดังนี้

 

นโยบายและการรับประกัน

พระแต่ละชนิดมีระยะเวลาการับประกันและปันผลที่ไม่เหมือนกัน ยิ่งพระราคาสูง การปันผลกำไรยิ่งสูงตาม
ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ตลอดระยะเวลาของการทำสัญญา และท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อสงใสได้ตลอตเวลา ของการเป็นสมาชิก

หมายเหตุ

        หากพบว่าลูกค้าหรือสมาชิกท่านใดนำพระไปแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทางร้าน และพระได้ชำรุดหักหรือนำไปซ่อมแก้ไข ดัดแปลง ซ่อมจากที่อื่นมา จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที (สัญญาโมฆะ)
และรับเช่าตามเหตุสมควร เพราะถือว่าทางไม่รักษา เช่าเดียวกับรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนรถไม่สามารถใช้การหรือซ่อมได้แล้ว จึงเป็นอะไหล่ เพชรก็เช่นเดียวกัน ตอนซื้อไปสมบูรณ์กลับมา กลายเป็นแหวนมีตำหนิแตกไม่สมบูรณ์จึงว่ากันไปตามราคาท้องตลาด หรือรับซื้อตามเหตุสมควร 

              นโยบายการคืนพระเครื่องก่อนกำหนดสัญญา

      การคืนพระเครื่องก่อนกำหนดสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น การนำพระไปสวด การเบื่อ หรือฝันไปว่าพระที่ท่านครอบครองไม่สามารถที่จะปกป้อง บูชาได้อีกแล้ว หรือฝันไปว่าพระท่านนั้นไม่แท้
และนำพระไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ข้อกำหนดของทางร้าน ท่านต้องรับผิดชอบ ต่อการนำพระมาคืน
      หรือให้ทางเรารับเช่า ท่านจะต้องถูกหักเปอร์เซนต์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย หากสภาพพระชำรุด แตกหัก ในสัญญาระบุว่าพระไม่หักไม่ซ่อม หากพระหักหรือพระซ่ออมทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยทั่วไปนั้น
บางแห่งจะหัก 50 % บ้าง 30 % บ้าง แต่ของทางเราจะขอหัก เพียง 20 % เท่านั้น เป็นค่าเสียเวลาให้กับสมาชิกหรือลูกค้าท่านอื่นที่เสียโอกาส ช่วงเวลานั้นๆ ที่ท่านได้เช่าไป และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะรักษาคำมั่นสัญญาของการเป็นสมาชิก ที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือสงใสใดๆ
และใช้เวลาไม่นาน ทุกๆ 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี 


 

              นโยบายการเปลี่ยนสินค้าพระเครื่องก่อนกำหนดสัญญา

การเปลี่ยนพระเครื่องในแต่ละองค์นั้นจะมีขอบเขตของสัญญา โดยการที่ท่านหรือสมาชิกลูกค้าจะทำการเปลี่ยนพระเครื่อนแต่ละองค์ได้นั้น พระที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่ชำรุดไม่หักไม่ซ่อม 
หากพระชนิดใด หรือพระองค์ใดชำรุดทางร้านจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะเช่าไป ทุกครั้ง เพื่อป้องกัน การเข้าใจผิดว่าพระที่ได้ ไปไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ทางร้านพระเครื่องมหาเดชจะขอหัก 15 % เท่านั้น ต่อการเสียเวลาลูกค้าสมาชิกท่านอื่นที่สนใจ
ในองค์พระเครื่ององค์ เดียวกัน  หลังจากครบสัญญาที่ระบุไว้แล้ว ทางเราจะรับเช่าราคาเต็มจำนวน พร้อมปันผลกำไรให้ลูกค้า

              นโยบายการบริการหลังการขายของลูกค้าสมาชิก

1.รับตรวจเช็คพระเครืองเบื้องต้น  และประกันราคาพระเครื่องให้กับสมาชิก
  ใบรับประกันราคาตามมาตรฐานทองคำแท่ง สามารถซื้อขายได้ทั่วโลก ที่มีใบรับประกันนี้
  โดยลูกค้าสามารถที่จะประกันราคาพระองค์นั้นตามจำนวนราคาที่ท่านใส่
  และสามารถทดแทนออกใบรับเงินที่เราเรียกว่าแคชเชียร์เช็คที่ออกโดยธนาคาร หรือบริษัทพระเครื่องได้เลย

2.ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าชั้นดี หรือกลุ่มเศรษฐี เพื่อติดตามข่าวสาร
   รวมถึงการประชุม การสัมมนา ทางวิชาการ และความรู้ของสมาชิกในการเก็บสะสมพระเครื่องแต่ละสาย
   การประกวดพระเครื่อง ที่จะมีขึ้นในอนาคต

3.ลูกค้าจะได้รับเกียรติการจัดงานประกวดพระเครื่อง รวมถึงได้รับข่าวสารพระเครื่อง
   ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

4.ทางเราบริการส่งพระให้ท่านถึงบ้าน ในพระที่มีมูลค่าสูงๆ
   หรือพระที่มีมูลค่า 1 แสนบาทขึ้นไป   รักษาความปลอดภัย 100 %

การปันผลกำไร

หมายเหตุ

การปันผล ในการรับเช่า หรือคืนพระก่อนกำหนด

จะถูกหักเปอร์เซนต์

ส่วนปันผลกำไร  จะทำการปันผลกำไรให้ทุกๆ 1 ปี

ปันผลกำไรสูงสุดไม่เกิน 20 ปี  เมื่อครบกำหนดปันผลกำไรแล้ว  จึงทำการเช่าซื้อ

ขายตามราคาตลาดพระ  ในขณะนั้น

คือทุนเดิม ที่เช่าพระ !

bottom of page