top of page

เกี่ยวกับพระเครื่อง

แหล่งรวมพระเครื่องสยาม   พระสวย พระแท้ ดูง่าย
พระยอดนิยมของเมืองไทยชาวสยาม

ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน    ทางร้านพระเครื่องมหาเดช     ได้นำเสนอพระเครื่องคุณภาพ     จำนวนมากมาให้ท่านเลือกสรร
โดยพระเครื่องทุกองค์เป็นพระที่มีสภาพสวย    และดูง่าย เหมาะแก่การเก็บสะสม
ทางร้านยินดีรับประกันพระเครื่องที่ท่านบูชาทุกองค์ โดยพระทุกองค์เป็นพระแท้
ตามหลักมาตรฐานสากล


สนใจเชิญชมพระเครื่ององค์จริงได้ที่
ร้าน พระเครื่อง มหาเดช   เปิดเวลา 10.00 - 18.00 น.
(ยกเว้นวันอาทิตย์หยุด)     หรือโทร 064-980-2096
ก่อนเดินทางเข้ามา

ประสบการณ์พระเครื่อง กว่า 15 ปี  ที่ทางเรายังคัดสรร
พระเครื่องคุณภาพราคาย่อมเยา


         พระเครื่องมีความเป็นมาและวิวัฒนาการอันยาวนาน ก่อนจะมาเป็นพระเครื่องนั้นได้เกิดพระพิมพ์ขึ้นมาก่อน เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไป คติการสร้างพระพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไปและเลือนหายไปในที่สุด พระพิมพ์บางส่วนกลายมาเป็นพระเครื่อง พระพิมพ์เป็นของเก่าแก่ที่ได้มีผู้ทำขึ้นตั้งแต่ตอนต้นพุทธศาสนา มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดีย การแผ่ขยายอิทธิพลทางพุทธศาสนาไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้พระพิมพ์ซึ่งเป็นประติมากรรมเนื่องในคติทางพุทธศาสนาได้แผ่กระจายไปยังดินแดนต่าง ๆ พร้อมกับคำสอน ความเชื่อทางพุทธศาสนา พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาด้วย

พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยราวสมัยทวารวดีพร้อมกับความเชื่อเรื่องการสร้างพระพิมพ์ ในสมัยทวารวดีได้รับเอาคติความเชื่อของชาวอินเดียเข้ามาโดยตรงส่งผลให้การสร้างพระพิมพ์ในสมัยทวารวดีมีวัตถุประสงค์การสร้างเหมือนกับอินเดีย คือ การสร้างพระพิมพ์เพื่อสืบพระศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องปัญจอันตรธานซึ่งปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา เมื่อพุทธศาสนาแผ่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ความเชื่อเรื่องการสร้างพระพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ แต่ละพื้นที่ อาทิ พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเชื่อเรื่องการบำเพ็ญบุญเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ส่งผลให้การสร้างพระพิมพ์ในสมัยศรีวิชัยจากที่สร้างพระพิมพ์เพื่อสืบพระศาสนาเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายและเป็นการสะสมบุญเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ในภายหน้า เป็นต้น

ในสมัยอยุธยาเริ่มมีการสร้างพระพิมพ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ และดลบันดาลให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ สำหรับพกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาไปสงครามแทนการพกเครื่องรางแบบเก่า เช่น ผ้าประเจียด (ผ้ายันต์ที่ใช้ผูกแขนหรือคล้องคอ) ตะกรุด พิสมร เป็นต้น ต่อมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เกิดการเปลี่ยนแนวคิดทางพุทธศาสนา อีกทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิทยาการจากชาติตะวันตก การสร้างพระพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขลังได้รับความนิยมมากขึ้น พระพิมพ์ที่สร้างเพื่อความเชื่อและความศรัทธาในพุทธคุณด้านต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “พระเครื่อง”

รูปภาพ101.jpg
ฐานแซม1.jpg

จากวิสัยทัศน์สู่การปันผลกำไร  อย่างยั่งยืน และมั่งคั่ง


ความเชื่อและคตินิยม

 

 

 

1. เครื่องรางส่วนใหญ่ การสร้างสร้างให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถสร้างได้จำนวนมาก สำหรับบรรจุในเจดีย์ เพื่อว่าในอนาคตเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมลง วัตถุต่าง ๆ พังทลายยังสามารถพบรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนา

 

 

2. ใช้เป็นเครื่องรางสำหรับคุ้มครองป้องกันในการออกศึกสงครามของคนโบราณ เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่ง

 

 

3. ปัจจุบันนิยมนำมาห้อยคอเป็นเครื่องรางสำหรับคุ้มครองป้องกันและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามความเชื่อปรัมปราของไทย

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
145755501_3544212802330244_2973962809193730868_n.jpg

คุณ สุรเดช ดาโสม

ประธาน

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
188520763_3898082616943259_4529015113578172425_n_edited_edited.jpg

คุณ กาญจนา จีบหีด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
195545813_3898082500276604_3756962588831603220_n_edited_edited.jpg

คุณ สุรชาติ ดำริห์การ

รองประธาน

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
196143488_3898082136943307_8751332945462348410_n_edited_edited.jpg

คุณ พิจิตร  ดาโสม

ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
196774818_3898082253609962_3107288760033933659_n_edited_edited.jpg

คุณ พิมพ์กุล วงศ์มาตย์

ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
188335938_3898082556943265_7575787357113964278_n_edited_edited.jpg

คุณ อัญชลี อมาตยกุล

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
195405185_3898094990275355_6765813415051509433_n_edited_edited.jpg

คุณ สำราญ  นิลประพัฒน์

คณะกรรมการ

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
196789716_3898095203608667_5150742701086926376_n_edited_edited.jpg

คุณ   ชลิดา  กมลสินธุ์

คณะกรรมการ

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
193664064_3898095310275323_8259249604488246003_n_edited_edited.jpg

คุณ สุภาวดี  นพแก้ว

คณะกรรมการ

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
192000817_3898095106942010_7984017409938309047_n_edited_edited_edited.jpg

คุณ   อณุภา  กิตติพนังกุล

คณะกรรมการ

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
192141356_3898082383609949_7403985619530431318_n_edited_edited.jpg

คุณ พัฒน์นรี   ถ้ำกลาง

คณะกรรมการ

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (2).png
220339639_4050259761725543_2316095148245809546_n_edited_edited.jpg

คุณ   พวงพยอม  ชุมไธสง

คณะกรรมการ

bottom of page