top of page

การสมัครสมาชิก
เพื่อเปิดร้านพระ


เปิดบริการ ปี 2567

                      การสมัครสมาชิกพระเครื่องมหาเดช

 

1. สมาชิกทั่วไป...ฟรี

 รับเงินเดือนรองฐานทุกเดือน ตลอดระยะเวลา สัญญา 5 ปี เมื่อผ่านเกณฑ์องค์ความรู้

เกี่ยวกับพระเครื่อง ทั้งทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ขั้นพื้นฐาน

     หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • และหน้าสมุดบัญชีธนาคารรับโอน(ชื่อเดียวกัน)   พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

 

  

 

2. สมาชิกร้านค้า...สมัครขอเปิดร้านแฟรนไชส์ 120,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

สัญญา 5ปี หมดแล้วต่ออายุใหม่

สิทธิที่ท่านจะได้รับ

ร้านขายพระได้ไม่เกิน 1,500 รายการ  ต่อ 1 ร้านค้า

หรือพระที่คัดเกรดแล้วได้ไม่เกืน 500 รายการ 

  1. เงินทุนในการเปิดร้านค้า   

  2. เงินทุนในการเปิดร้านเวปไซต์ของสมาชิก  เพื่อผูกกับเซิฟเวอร์หลัก

    ปีละ 1 ล้านบาท รวมสุทธิ 5 ล้าน บาท

 

3. สมาชิกร้านค้าที่เปิดมากกว่า 1 ร้าน.

 ร้านแรก 120,000 บาท

 ร้านที่ 2    60,000 บาท  (ให้สิทธิ์พ่วงได้ 1 ร้านเท่านั้น)

    แต่มีเงื่อนไข ต้องใช้ชื่อเจ้าของร้านและชื่อร้านเดียวกัน

    เช่น พระคุณภาพ 1 ...พระคุณภาพ 2  เป็นต้น

    

 

4.ให้ระบุชื่อผู้รับรองการขอเปิดร้านพระเครื่อง

โดยผู้รับรองควรเป็นสมาชิกร้านค้าในเว็บพระเครื่องมหาเดช

หรือผู้มีความน่าเชื่อถือในวงการพระเครื่อง

(ถ้าไม่มีจะไม่สามารถเปิดร้านได้)

 

วิธีการชำระค่าสมาชิกร้านค้า

 

1. ชำระผ่านธนาคาร

    ธนาคาร              ธนาคารกสิกรไทย

    ประเภทบัญชี       ออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี             นาย สุรเดช ดาโสม
   หมายเลขบัญชี     030-112-888-6

2. ใบสลิปการโอน

     เข้าเงิน PAY-IN หรือ ใบบันทึกรายการ ATM ในกรณีที่โอนเงินผ่านเครื่อง ATM 

 

3.  มีปัญหาโทร  083-931-0489

 

 

ทรงกลมอ่อน

สมัครสมาชิกพระเครื่องมหาเดช

Black and Gold Elegant Member ID Card.png
bottom of page