การรับประกัน & การปันผลกำไร

ร้านพระเครื่องมหาเดช ยินดีรับประกันพระเครื่องทุกองค์

ที่เช่าไปจากทางร้านว่า เป็นพระแท้ 100 % โดยมีหลักการ ดังนี้

 

01

พระเครื่องทุกองค์ ที่เช่าจากทางร้านจะมีใบกำกับรับประกันพระแท้

โดยมีรูปแสดงหน้าและหลังชัดเจน มีการระบุ วันที่ ราคาซื้อ-ขาย และลงรายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

02

พระเครื่องทุกองค์รับประกันแท้ 100 % ตามมาตรฐานสากล โดยยึดตามหลัก พระเครื่องมหาเดช

03

กรณีหากท่านไม่พอใจ ต้องการคืนพระก่อนกำหนด 2 ปี  ยืนดีรับเช่า หัก 20 % 

ในระยะเวลารับประกัน

04

การเปลี่ยนพระแท้ ถ้าต้องการเปลี่ยนขอหัก 15 % จากราคาขาย โดยมีระยะเวลา 2 ปี

นับจากวันที่ซื้อ 

05

พระที่ต้องการให้เช่าคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์  เหมือนเดิม ที่เช่าบูชาไป

ขอสงวนสิทธิ์การรับเช่า ในกรณีที่พระมีการเปลี่ยนสภาพ หัก บิ่น ชำรุด  ไปจากเดิม 

กรอบพระพังได้ แต่พระต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนที่เคยเช่าไป

กรณีถ้าเป็นพระหัก พระซ่อม

ทางเราจะขอเช่าตามราคาตลาด

06

การปันผลกำไร สิทธ์เฉพาะ   ร้านพระเครื่องมหาเดช

การปันผล  ปันผลให้ทุก ๆ 2 ปี โดยไม่หัก  %​

นโยบายและการรับประกัน

              สำหรับพระเครื่องทุกชิ้น ของทางร้านพระเครื่องมหาเดช รับประกันพระแท้ทุกองค์ประเมินราคาตามมาตรฐานทองคำแท่ง 99.99%  ลูกค้าสมารถซื้อขายแลกเปลี่ยน ได้ทุกองค์ และรับเช่าตามราคามาตรฐานทองคำ ไม่ว่าราคาทองจะขึ้นหรือจะลง ทางเราก็จะปันผลกำไรตามหน่วยบาทของทองคำ 
             
ไม่ว่าราคาทองงคำจะขยับขึ้นหรือลง ทางร้านพระเครื่องมหาเดช จะรับเช่าตามราคาประกันและปันผลตามระยะเวลาที่ท่านได้ทำสัญญาไว้

ตัวอย่างเช่น 
ทุนราคาทองคำ 1 ล้านบาท ปันผล 3 เปอร์เซนต์ ทุก 1ปี ระยะทำสัญญา 5 ปี เป็น 15 %
ราคาจึงเป็น 115 เปอร์เซนต์ ถ้าทองลง เหลือ บาทละ 25,000 แบบนี้ทางเราไม่หักราคาหน่วยใดๆจากราคาทุนเดิมของ 28,000 บาท ที่ท่านได้เช่าไป

              ระยะเวลาในการรับประกันพระเครื่อง

พระแต่ละชนิดมีระยะเวลาการับประกันและปันผลที่ไม่เหมือนกัน ยิ่งพระราคาสูง การปันผลกำไรยิ่งสูงตาม
ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ตลอกระยะเวลาของการทำสัญญา และท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อสงใสได้ตลอตเวลา ของการเป็นสมาชิก


หมายเหตุ

        หากพบว่าลูกค้าหรือสมาชิกท่านใดนำพระไปแล้วทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทางร้าน และพระได้ชำรุดหักหรือนำไปซ่อมแก้ไข ดัดแปลง ซ่อมจากที่อื่นมา จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที (สัญญาโมฆะ)
และรับเช่าตามเหตุสมควร เพราะถือว่าทางไม่รักษา เช่าเดียวกับรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนรถไม่สามารถใช้การหรือซ่อมได้แล้ว จึงเป็นอะไหล่ เพชรก็เช่นเดียวกัน ตอนซื้อไปสมบูรณ์กลับมา กลายเป็นแหวนมีตำหนิแตกไม่สมบูรณ์จึงว่ากันไปตามราคาท้องตลาด หรือรับซื้อตามเหตุสมควร 

              นโยบายการคืนพระเครื่องก่อนกำหนดสัญญา

      การคืนพระเครื่องก่อนกำหนดสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น การนำพระไปสวด การเบื่อ หรือฝันไปว่าพระที่ท่านครอบครองไม่สามารถที่จะปกป้อง บูชาได้อีกแล้ว หรือฝันไปว่าพระท่านนั้นไม่แท้
และนำพระไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ข้อกำหนดของทางร้าน ท่านต้องรับผิดชอบ ต่อการนำพระมาคืน
      หรือให้ทางเรารับเช่า ท่านจะต้องถูกหักเปอร์เซนต์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย หากสภาพพระชำรุด แตกหัก ในสัญญาระบุว่าพระไม่หักไม่ซ่อม หากพระหักหรือพระซ่ออมทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยทั่วไปนั้น
บางแห่งจะหัก 50 % บ้าง 30 % บ้าง แต่ของทางเราจะขอหัก เพียง 20 % เท่านั้น เป็นค่าเสียเวลาให้กับสมาชิกหรือลูกค้าท่านอื่นที่เสียโอกาส ช่วงเวลานั้นๆ ที่ท่านได้เช่าไป และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งท่านจะรักษาคำมั่นสัญญาของการเป็นสมาชิก ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือสงใสใดๆ
และใช้เวลาไม่นาน ทุกๆ 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดยระยะสั้นสุด คือ 2 ปี 

 

              นโยบายการเปลี่ยนสินค้าพระเครื่องก่อนกำหนดสัญญา

การเปลี่ยนพระเครื่องในแต่ละองค์นั้นจะมีขอบเขตของสัญญา โดยการที่ท่านหรือสมาชิกลูกค้าจะทำการเปลี่ยนพระเครื่อนแต่ละองค์ได้นั้น พระที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่ชำรุดไม่หักไม่ซ่อม 
หากพระชนิดใด หรือพระองค์ใดชำรุดทางร้านจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะเช่าไป ทุกครั้ง เพื่อป้องกัน การเข้าใจผิดว่าพระที่ได้ ไปไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ทางร้านพระเครื่องมหาเดชจะขอหัก 15 % เท่านั้น ต่อการเสียเวลาลูกค้าสมาชิกท่านอื่นที่สนใจ
ในองค์พระเครื่ององค์ เดียวกัน  หลังจากครบสัญญาที่ระบุไว้แล้ว ทางเราจะรับเช่าราคาเต็มจำนวน พร้อมปัญผลกำไรให้ลูกค้า

              นโยบายการบริการหลังการขายของลูกค้าสมาชิก

1.รับตรวจเช็คพระเครืองเบื้องต้น  และประกันราคาพระเครื่องให้กับสมาชิก
  ใบรับประกันราคาตามมาตรฐานทองคำแท่ง สามารถซื้อขายได้ทั่วโลก ที่มีใบรับประกันนี้
  โดยลูกค้าสามารถที่จะประกันราคาพระองค์นั้นตามจำนวนราคาที่ท่านใส่
  และสามารถทดแทนออกใบรับเงินที่เราเรียกว่าแคชเชียร์เช็คที่ออกโดยธนาคาร หรือบริษัทพระเครื่องได้เลย

2.ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าชั้นดี หรือกลุ่มเศรษฐี เพื่อติดตามข่าวสาร
   รวมถึงการประชุม การสัมมนา ทางวิชาการ และความรู้ของสมาชิกในการเก็บสะสมพระเครื่องแต่ละสาย
   การประกวดพระเครื่อง ที่จะมีขึ้นในอนาคต


3.ลูกค้าจะได้รับเกียรติการจัดงานประกวดพระเครื่อง รวมถึงได้รับข่าวสารพระเครื่อง
   ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

4.ทางเราบริการส่งพระให้ท่านถึงบ้าน ในพระที่มีมูลค่าสูงๆ
   หรือพระที่มีมูลค่า 1 แสนบาทขึ้นไป   รักษาความปลอดภัย 100 %

              หมายเหตุ

          ในทุกนโยบาย ลูกค้าสมาชิกต้องนำพระเครื่องพร้อมใบรับประกัน (สัญญาการรับประกัน)
แนบนำติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ท่านจะให้ทางร้านรับเช่าหรือ การคืน การเปลี่ยน
เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐาน   ในการตรวจข้อมูล 
           นโยบายของทางร้านอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเว้น
เสียแต่ท่านสมาชิกหรือลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มพระเครื่องที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้ในกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฟส หรือกลุ่มไลน์
           ท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง หากมีเหตุจำเป็น

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า
แต่จะยึดหลักความยุติิธรรมเป็นหลัก เพราะทุกอย่างมีทางแก้และทางออกร่วมกัน
เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้ง

การปันผลกำไร

หมายเหตุ

การปันผล ในการรับเช่า หรือคืนพระก่อนกำหนด

จะถูกหักเปอร์เซนต์

ส่วนปันผลกำไร  จะทำการปันผลกำไรให้ทุกๆ 2 ปี

ปันผลกำไรสูงสุดไม่เกิน 20 ปี  เมื่อครบกำหนดปันผลกำไรแล้ว  จึงทำการเช่าซื้อ

ขายตามราคาตลาดพระ  ในขณะนั้น

คือทุนเดิม ที่เช่าพระ !

การปันผลกำไร

หมายเหตุ

การปันผล ในการรับเช่า หรือคืนพระก่อนกำหนด

จะถูกหักเปอร์เซนต์

ส่วนปันผลกำไร  จะทำการปันผลกำไรให้ทุกๆ 5 ปี

ปันผลกำไรสูงสุดไม่เกิน 20 ปี  เมื่อครบกำหนดปันผลกำไรแล้ว  จึงทำการเช่าซื้อ

ขายตามราคาตลาดพระ  ในขณะนั้น

คือทุนเดิม ที่เช่าพระ !

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก.png

การปันผลกำไร

หมายเหตุ

การปันผล ในการรับเช่า หรือคืนพระก่อนกำหนด

จะถูกหักเปอร์เซนต์

ส่วนปันผลกำไร  จะทำการปันผลกำไรให้ทุกๆ 5 ปี

ปันผลกำไรสูงสุดไม่เกิน 20 ปี  เมื่อครบกำหนดปันผลกำไรแล้ว  จึงทำการเช่าซื้อ

ขายตามราคาตลาดพระ  ในขณะนั้น

คือทุนเดิม ที่เช่าพระ !

ปฏิทิน แผนการสอน รายสัปดาห์ การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ น่ารัก (1).png