top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

ใกล้ใคร

☘ ใ ก ล้ ใ ค ร ☘ . เคยสังเกตไหมว่า .. เมื่อเราอยู่ใกล้ผู้มีอุปนิสัยอย่างไร นานๆ เข้า เรามักจะมีอุปนิสัยเช่นนั้น เมื่อเราอยู่ใกล้คนมักโกรธ นานเข้า เราก็จะเป็นคนโกรธง่ายโดยไม่รู้ตัว เมื่อเราอยู่ใกล้คนที่ชอบให้ทาน นานเข้า เราก็จะชอบให้ทานไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อเราอยู่ใกล้คนที่รักษาศีล นานเข้า เราก็จะเริ่มรักษาศีลโดยไม่รู้ตัว เมื่อเราอยู่ใกล้ผู้หมดกิเลส นานเข้า กิเลสในตัวเราก็จะลดลงโดยไม่รู้ตัว เพียรพยายามยามอยู่ใกล้ เพียรพยายามซึมซับ สิ่งดีๆ จากผู้คนดีๆ รอบข้างเราเถอะ ยิ่งห่างไกลคนพาล ได้มากแค่ไหน ยิ่งเข้าใกล้บัณฑิต มากเท่าไร ยิ่งเป็นมงคลชีวิต แก่ตัวเรามากเท่านั้น วันนี้วันพระ .. ธรรมะสวัสดี ! ✨🌟✨🌟✨🌟✨🌟⭐⭐⭐⭐


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

コメント


bottom of page