top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

เคล็ดลับในการสร้างบุญ

เคล็ดสร้างบุญใหญ่... หนุนให้การเงินคล่องตัว

"ให้ทานโดยไม่เลือกคน เลือกชั้นวรรณะ"

บุญทานบารมีต้องสร้าง ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลก

.

เป็นการให้แบบไม่เลือกคน ไม่เลือกชั้นวรรณะ

ให้เพราะอยากให้เขาเป็นสุข

อยากให้เขาสมหวังพ้นจากทุกข์


ไม่ว่าจะให้น้อยให้มากมีผลเท่ากัน

แต่เชื่อว่ายังมีหลายคนยังทำใจไม่ค่อยจะได้


ขอให้ยึดหลักพรหมวิหาร 4 ไว้

คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ให้แล้วให้เลยอย่าไปเสียดายอะไร

ใครขอก็ให้ ใครเดือดร้อนก็ช่วย

แต่อย่าช่วยจนตัวเองต้องเดือดร้อนเป็นอันขาด


จำคำนี้ไว้ให้ดี

ยิ่งให้...ยิ่งได้


🙏🙏🙏✨✨✨🌹🌹🌹💎💎🏦🏦
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page