top of page

สอนธรรมะ

เมื่อใดที่เรารู้สึก

โดนแย่งอะไรไป

ให้ลองไต่ตรองดู

ไม่มีใครครอบครอง

สิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป


ไม่มีสิ่งใด หรือคนใด

เป็นของของเราทั้งนั้นทุกอย่างมีเวลาของมัน

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

พบเจอ พลัดพราก จากลา


ล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

#เห็นทุกข์เห็นธรรม
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page