top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

สงกรานต์
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าของไทย จึงขอส่งพรพระอันเป็นมงคล

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธ

สัพพะธัมมานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม

สัพพะสังฆานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุกท่านทุกเมื่อเทอญ

เมื่อได้อ่านพรพระนี้แล้ว

ก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีที่งามแล้วก็ขอให้สำเร็จ

สมตามที่ปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page