top of page

สงกรานต์
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าของไทย จึงขอส่งพรพระอันเป็นมงคล

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธ

สัพพะธัมมานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม

สัพพะสังฆานุภาเวนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุกท่านทุกเมื่อเทอญ

เมื่อได้อ่านพรพระนี้แล้ว

ก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีที่งามแล้วก็ขอให้สำเร็จ

สมตามที่ปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page