top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

ล้นเกล้าเผ่าไทย

เพลง: ล้นเกล้าเผ่าไทย ฺศิลปิน: ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ

ล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวลดั่งหยาดฝนชะโลมพื้นหล้า

ถึงว่าป่าดงพฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่นแดดฝนไม่คิดนำพา ร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ

มิ่งขวัญดวงใจชาวไทยทั้งผอง ทอแสงเรืองรองผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่ พระบารมีเป็นที่ลือขานนามไกล ข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี

เหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง เหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกข์ภัยมี ชาวไทยแหนหวงยิ่งกว่าดวงชีวี แม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลีขอพลีชีพแทน


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page