พระสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ขรัวโต แห่งวัดระฆัง

#ตำนานพระสมเด็จ

พระสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ขรัวโต แห่งวัดระฆัง




ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น