top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าและด้านหลัง


#พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าและด้านหลัง

หลังชนิดนี้เรียกว่า หลังสังขยา

ซึ่งเป็นจุดตาย ของวัดระฆัง เพียงแค่ดูด้านหลังแต่ยังไม่ต้องดูหน้าพิมพ์จึงบอกได้ว่าแท้ตาเปล่าโดยไม่ต้องเห็นพิมพ์ พอพลิกด้านหน้า

มาจึงรู้ว่าไม่ต้องตอบอะไร

ประวัติศาตร์พระสมเด็จ พอสังเขป

พระสมเด็จฯ วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย ธนบุรี

พระสมเด็จฯวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นองค์พระประธานใน พระชุดเบญจภาคี ท่านผู้สร้าง คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พุทธคุณ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จฯระฆังฯ มีมากมาย นับว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับหนึ่งตั้งแต่มีวงการพระเครื่องมา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่พระนครศรีอยุธยา ท่านมีอายุยืนยาวนานถึง ๕ แผ่นดิน โดยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ท่านเป็นหนึ่งในบุคคลไม่กี่คนที่อยู่ทันเห็น รัชกาลที่ ๑ พระองค์จริง ทั้งนี้ เมื่อท่านอุปสมบท รัชกาลที่ ๑ ทรงพระเมตตารับเป็นนาคหลวง อุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราช (สุก) ไก่เถื่อน พระสังฆราชองค์ที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นผู้สร้าง พระสมเด็จฯอรหังขึ้น ทั้งนี้ ว่ากันว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ดำเนินรอยตามการสร้างพระตามสมเด็จพระสังฆราช (สุก) ไก่เถื่อน ในปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น “สมเด็จพระพุฒาจารย์” หลังจากนั้น ๒ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ ท่านได้เริ่มสร้างพระสมเด็จฯวัดระฆังโฆสิตาราม สำหรับมูลเหตุในการสร้างพระสมเด็จฯวัดระฆังนั้น เล่ากันว่า เมื่อครั้งที่ท่านขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องพระพิมพ์ ในครั้งนั้นท่านได้พบพระพิมพ์โบราณที่วัดเสด็จซึ่งเป็นวัดร้าง ท่านจึงได้นำพระพิมพ์เหล่านั้นกลับมาบางส่วนพร้อมทั้งดำริที่ว่าจะสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนดังที่คนโบราณได้กระทำมา สำหรับมวลสารที่ใช้ในการสร้าง

พระสมเด็จฯ ประกอบด้วย

• ปูนขาวเป็นส่วนใหญ่

(เอาเปลือกหอยมาเผาเป็นปูนขาว)

หอยที่ว่าก็คือหอยเบี้ยหรือที่เป็นหอยมาจากทะเล

ที่ใช้กันในยุคโบราณใช้หอยเบี้ยแทนเงินตรา

ไม่ใช่หอยแครง

หอยเบี้ยนี้นำมาเผาแล้ว จึงนำมาตำ

เมื่อตำเสร็จก็นำมาร่อน จึงมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบปะปนกันไป โดยเนื้อหยาบจะเห็นแท่ง

ของแผ่นเปลือกหอย บ้างก็เป็นกรวดเล็กๆ

• ผงพุทธคุณ ซึ่งเกิดจากการเขียนอักขระลงบนกระดานชนวนแล้วลบ จากนั้นนำผงที่ได้มาปั้นแล้วนำมาเขียนใหม่ ทำแบบนี้ซ้ำๆ โดยเริ่มจาก

ผงปถมัง

ผงอิทธิเจ

ผงตรีนิสิงเห

ผงมหาราช

และผงพุทธคุณ

ผงที่ได้จึงมีอานุภาพสูงสุด

อีกทั้งยังมีดิน 7 ชนิด 7 สี

ที่เราเรียกว่า

ดิน 7 โป่ง

ดิน 7 ป่า

ดิน 7 ท่า

ดิน 7 สระ

และน้ำเจริญพุทธมนต์

• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ ใบลานเผา ดอกไม้แห้ง เศษจีวรพระ และเนื้อพระประสานด้วยน้ำมันตังอิ้ว เพื่อกันการแตกร้าว สำหรับขั้นตอนกรรมวิธีนั้น

• นำเอามวลสารผสมแล้วนำมาตำเป็นเนื้อพระสมเด็จ

• ปั้นเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ความจริงคือปั้นเป็นก้อนกลมๆ

แล้วแผ่ให้บาง ไม่ใช่ปั้นเป็นสี่เหลี่ยมแล้ว

ตัดออกเป็นชิ้นๆ

เมื่อตัดแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยม

(เรียกว่า 4 เหลี่ยมชิ้นฟัก)

• นำเนื้อพระสมเด็จชิ้นฟักวางลงที่แม่พิมพ์ ซึ่งแกะจากหินชนวน แล้วกดเนื้อพระกับแม่พิมพ์

แม่พิมพ์นี้มีหลายชนิด

บ้างก็เป็นไม้

บ้างก็เป็นครั่ง

บ้างก็เป็นหิน

• ตัดขอบพระเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การ

ตอกตัดดอกไม้ไผ่ที่ใช้จักสาน สำหรับแม่พิมพ์

ของพระสมเด็จฯนั้น เป็นแม่พิมพ์พระอย่างแรกที่เป็นศิลปะแบบ Abstract คือ เป็นลายเส้นรูปพระ

แทนที่จะเป็นแบบที่มีรายละเอียดที่เป็นรูปพระเสมือนองค์จริง

มีอานุภาพสูงสุด • เมตตามหานิยม

คงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย

ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

โดยหลักส่วนใหญ่แล้วจะเด่นทางด้านเมตตา

กันคุณไสยกันภูตผีวิญญาณแล้วโดยการนำพระ

ใส่ในน้ำพระพุทธมนต์ข้าวตอกดอกไม้

จุดเทียนตั้งองค์พระประธาน

แล้วเจริญพุทธมนต์ด้วยการสวดด้วยพระคาถา

พุทธปริตร ตามด้วยพระคาถาชินบัญชร

9 จบ

ราคาประมาณการ

(สำหรับองค์สวยๆ สมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อม)

50,000,000 - 150,000,000 ล้านบาท

💵💵💵

สำหรับผู้ที่นิยมในวงการ องค์สวยๆเสนอไว้ที่

20-30 ล้านบาท ในการรับเช่า

หากเป็นพิมพ์ใหญ่ ให้ระดับผู้เช่า

ระดับท๊อปในวงการอยู่ที่ 40-50 ล้านบาท

สำหรับองค์นี้

มีผู้เสนอมาแล้วแต่ก็ได้ปฏิเสธไป

20-30 ไม่คุย ต้องไปนู้นท่านอื่นแทน

ปีหน้า

คงได้มีโอกาสรับใช้ท่านนะครับ ..!

สวัสดี 🙏

ขอบคุณ 🙏💯

🏦🏦🏦🏦🏦🏦🏦🏦🌹🌹🌹🌹🇹🇭🇹🇭🇹🇭

#Phra Somdet Wat Rakhang, large print, front and back

This type of back is called after custard.

Which is the dead point of Wat Rakhang. Just look at the back but don't have to look at the printed page, so you can tell that it's true to the naked eye without seeing the print. when turning the front

So I know that I don't have to answer anything.

History of Phra Somdej in brief

Phra Somdej of Wat Rakang Kositaram

Wat Rakang Kositaram Bangkok Noi, Thonburi

Phra Somdej Wat Rakang Kositaram as the presiding monk in Benjaphae amulet, the creator of which is Somdej Phra Buddhachan (Toh Phrom Rangsi) Buddhakhun. The sanctity of Phra Somdej Phra Somdej bell is many. It is considered to be the number one amulet that has been popular since the beginning of the amulet industry. Chao Prakhun Somdej Phra Buddhachan (To Phrom Rangsi) was born during the reign of King Buddha Yodfa Chulalok the Great (Rama I) in Ayutthaya. He lived as long as 5 lands. In the reign of King Rama 5, he was one of the few people who had actually seen the reign of King Rama 1 when he was ordained. ordination at the Temple of the Emerald Buddha Somdej Phra Buddhachan (To Phromrangsi), he was a disciple of Somdej Phra Sangkharat (Suk), the wild chicken, the 4th Patriarch of Rattanakosin. which is the creator It is said that Somdej Phra Buddhachan (Toh Phrom Rangsi) followed in the footsteps of the creation of the Buddha image according to the Patriarch (Suk) of the Savage Chicken in the year 1864, His Holiness Somdej Phra Buddhachan. Received the title of "Somdej Phra Buddhachan" after 2 years in the year 1866, he began to build Phra Somdej Wat Rakang Kositaram. As for the reason for the creation of Phra Somdej Wat Rakhang, it is said that when he went up to visit his relatives in Kamphaeng Phet Province, which is a city famous for printing At that time, he found an ancient amulet at Wat Sadet, an abandoned temple. He therefore brought back some of those amulets with the idea of ​​creating amulets to inherit Buddhism as the ancient people had done. for the material used to create

His Majesty consists of

• Mostly lime.

(Take the shells and burn them into lime)

The shellfish that is said to be shellfish or shellfish that come from the sea.

Used in ancient times to use oyster shells instead of money.

not cockle

This shellfish was burned and then pounded.

When the pound is finished, it is sifted. So there are both fine-grained and coarse-grained mixed with each other. By the rough texture, the bars will be visible.

of the shell plate some are small gravel

• Buddha's powder, which is caused by writing characters on the slate and then erasing. Then take the powder that has been molded and rewrite it. Repeat this process, starting from

Powder

Itthije Powder

trinisinghe powder

Maharaj Powder

and Buddha powder

The resulting powder is therefore the most powerful.

There are also 7 types of soil, 7 colors.

that we call

Soil 7 Pong

soil 7 forest

7 clay moves

7 pools of soil

and Charoen Phutthamon

• Other ingredients include burnt palm leaves, dried flowers, amulet fragments, and amulets made of Tang-ew oil. to prevent cracking For that process

• Take the mixed material and pound it into Phra Somdet's meat.

• Shape into a square. The truth is that it is molded into a ball.

then spread some It's not a square shape.

cut into pieces

When cut, it is square.

(called 4 square pieces hatch)

• Place the hatched Phra Somdet's flesh on the mold. carved from slate Then press the amulet meat to the mold.

There are many kinds of this mold.

some are wood

some are lac

some are stone

• Cut the edge of the amulet into a square shape by using

Hammered cut bamboo flowers that are used for basketry. for mold

of His Majesty It is the first amulet mold that is abstract art, that is, a pattern of amulets.

Instead of a detailed model that is a virtual statue.

Has the highest power • Great mercy.

invulnerable, invulnerable, safe

prosperous trade

Mainly, most of them are predominant in mercy.

Aside from the occult, then the spirits by bringing the monks.

Put it in the water of the Buddha image with rice and flowers.

Light a candle to set the Buddha image.

and then prospering by chanting with the incantation

Buddhaparita followed by Phra Chinnabanchorn

9 ends

Estimated price

(for the beautiful complete, not broken, not repaired)

50,000,000 - 150,000,000 million baht

💵💵💵

For those who are popular in the industry The beautiful body is presented at

20-30 million baht in renting

If it's a capital letter provide tenant level

The top level in the industry is 40-50 million baht.

for this

Someone had made an offer, but it was rejected.

20-30 don't talk, have to go over there instead.

next year

Might have a chance to serve you..!

Hello 🙏

PS. #Phra show

Thank you 🙏💯


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page