top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

บทนิยาม

ถ้าไม่กล้าก้าว เราก็อยู่ที่เดิม

อย่ากลัวที่จะก้าว

ที่จะเปลี่ยน ที่จะไป ที่จะเริ่มต้นใหม่

บางครั้งอุปสรรค ปัญหา

มันไม่ได้ทำให้เราเจ็บเสมอไป

แต่มันทำให้เราเติบโตและฉลาดขึ้นด้วย

เพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหา

หรือมีความทุกข์ที่ผันผ่านเข้ามา

อย่าเก็บมากอดเอาไว้

ขอให้ตั้งสติ อดทน เรียนรู้

ปรับเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าให้ได้

ด้วยบอกใจตัวเองเสมอว่า

ฉันจะฉลาด เข้มแข็ง และแกร่งกว่าเดิม

การปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิต วิธีที่ดีสุด ก็คือ

จงเริ่มต้นใหม่ให้ได้ในทุกๆวัน

🙏🙏🙏
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page