top of page

“ธปท.” เตรียมทดลองใช้เงินดิจิทัล CBDC ไตรมาส 2/65 เพิ่มทางเลือกชำระสินค้า-บริการอ่านเรื่องนี้ต่อที


“ธปท.” เตรียมทดลองใช้เงินดิจิทัล (Central Bank Digital Currency หรือ CBDC) ไตรมาส 2/65 เพิ่มทางเลือกชำระสินค้า-บริการ และลดต้นทุนการชำระเงิน


อ่านเรื่องนี้ต่อที่: https://www.kaohoon.com/breakingnews/481621?fbclid=IwAR32rZ4JEkdR4rmMZXs9l_Kn7h_fPtbuo_87g8KwFDiSt3VJHhVJAVaiByc

ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page