งานบุญ

บอกกับตัวเอง...เราเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วที่ได้ร่วมทำในสิ่งที่สูงสุดแห่งชีวิต 🙏🙏🙏
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น