top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

ความรู้มาก

#ความรู้มากๆบางทีเหมือนกำแพงอิฐ!! "ที่เรียงตัวสูง ความรู้สูง กำแพงก็สูง ความรู้รอบด้าน ก็เหมือนกำแพงสูงรอบตัว บางครั้งมันอาจทำให้มองออกไปไม่เห็นอะไร..นอกจากอิฐที่ตนก่อขึ้นมา" #บารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพรดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários


bottom of page