top of page
ลูกหินบทคัดย่อ

การสวดมนต์


“สวดมนต์” อย่างไรให้ชีวิตดี

มีมงคล เกิดปาฏิหาริย์....


สวดมนต์ ไม่ว่าบทไหน

จะให้เกิดผลดี มีพลังพุทธคุณสูงต้องรู้และเข้าใจเคล็ดศักดิ์สิทธิ์นี้


การจะทำให้จิตมีพลังมงคล สร้างผลได้ตามที่ปรารถนานั้น

จิตต้องมีศรัทธา ความเพียร ความอดทนเป็นที่ตั้ง

บุญนั้นเป็นอาหารแห่งจิต


และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าน

ให้ทำปัจจัยช่วยคือ


ข้อ1. หมั่นทำทาน ทั้งวัตถุทาน ข้าวปลาอาหาร ตามกำลัง ให้ธรรมทานแก่ผู้อื่น สอนงานให้ความรู้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้อภัยคนอื่นได้ทุกๆ วัน


ข้อ2. ต้องตั้งจิตรักษาศีลเต็มกำลังสมาทานทุกวัน


ข้อ3 .เวลาสวดมนต์ด้วยบทต่างๆ อย่างน้อยต้องสวดมนต์ที่เราจำได้ขึ้นใจให้ได้วันละ 3 จบ


ข้อ4. ฝึกสงบจิตนั่งสมาธิวันละ 15 นาที หรือในอิริยาบถอื่นก็ได้ ให้จิตได้พักผ่อนนิ่งๆ


ข้อ5. ออกจากสมาธิให้แผ่เมตตา อุทิศบุญให้ตัวเองก่อน

แล้วอุทิศให้พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรา


ข้อ6. ทำการอธิษฐานจิตขอให้บุญนี้เป็นกำลัง ปัจจัยสำคัญให้สนับสนุนเรา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ดังที่ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม


เคล็ดนี้จะเกิดผลดีจริง เมื่อได้นำไปปฏิบัติสม่ำเสมอทุกวัน

โมทนาสาธุกับผลบุญ​ที่ทุกๆท่านได้ ประพฤติปฏิบัติมาดีแล้วและจะ ประพฤติปฏิบัติกันต่อไป


ขอบุญรักษา

ธรรมะคุ้มครอง

ครูบาอาจารย์เมตตา

เทวดาค้ำชูทุกท่านเทอญ🙏🙏🙏

 

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page