top of page

รวบรวมอัลบั้มหนังสือพระเครื่อง
ต่างๆ ของวัดต่างในประเทศไทย พอสังเขป อาทิ เช่น สมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม

1. พิมพ์ใหญ่
2. พิมพ์ฐานแซม
3. พิมพ์เจดีย์ 
4. พิมพ์เกศบัวตูม 
5. พิมพ์ปรกโพธ์

และพระเครื่องอื่น ๆ

สงวนเป็นวิทยาทานเท่านั้น

ศาลาริมทะเล

การเสียภาษีพระเครื่อง

ปัญหาการจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรมพระเครื่องและวัตถุมงคล : ศึกษากรณี
การแจ้งเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้

bottom of page