รวบรวมอัลบั้มหนังสือพระเครื่อง
ต่างๆ ของวัดต่างในประเทศไทย พอสังเขป อาทิ เช่น สมเด็จวัดระฆัง บางขุนพรหม

1. พิมพ์ใหญ่
2. พิมพ์ฐานแซม
3. พิมพ์เจดีย์ 
4. พิมพ์เกศบัวตูม 
5. พิมพ์ปรกโพธ์

และพระเครื่องอื่น ๆ

สงวนเป็นวิทยาทานเท่านั้น