top of page
ปกพระขาย.png

เรื่อง

#การรับประกันราคาพระเครื่อง

ประกันราคาเท่าไหร่อยู่ที่สมาชิก

สมัครสมาชิก 1000 บาทราคาเดียวตลอดชีพ

การส่งพระเข้าเพื่อเข้าขอรับการประกันดังนี้

การประกันทางเราจะประเมินราคาสูงสุดร่วมกันท่านให้สมเหตุสมผลไม่ให้สูงไปกว่าเกินความจำเป็นตามค่านิยมของพระแต่ละประเภท   โดยแยกตามรายการแต่ละรายการ

ของพระเครื่องนั้นๆ

ยกตัวอย่าง เช่น

ราคาพระสมเด็จ   ท่านสามารถ

ใส่ราคาสูงสุดได้ไม่เกิน  150 ล้านบาท ต่อองค์ เท่านั้น

หลวงพ่อแก้วสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

พระคงราคาพระควรสูงสุดที่ 1 ล้านบาท


โดยอัตรา ราคาเริ่มประกันขั้นต่ำ คือ

300-150,000 บาท

300 เท่ากับ ราคา 3 แสนบาท

1,000 เท่ากับ 1 ล้านบาท

10,000 เท่ากับ 10 ล้านบาท

100,000 เท่ากับ 100 ล้านบาท

และ 150,000 เท่ากับ 150 ล้านบาท

ค่าออกบัตรประกันราคาดังนี้

ค่าทำบัตร 500 บาท ทุกรายการ

ค่าประกันอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า

ขั้นต่ำ 300 บาท

สุทธิ 500+300= 800 บาท เป็นต้น

(ถ้าทำ 2 รายการ 800*2 = 1,600 บาท)

ประกันราคากำหนดรับตามเกณฑ์

ดังตาราง คือ

-ยอด 3 แสนบาท ถึง 20 ล้าน ระยะประกัน

สัมฤทธิ์ผล 2 ปี

-ยอด 21 ล้าน ถึง 40 ล้าน ระยะประกัน

สัมฤทธิ์ผล 2 ปี

-ยอด 41 ล้าน ถึง 60 ล้าน ระยะประกัน

สัมฤทธิ์ผล 3 ปี

-ยอด 61 ล้าน ถึง 99 ล้าน ระยะประกัน

สัมฤทธิ์ผล 4 ปี

-ยอด 100 ล้าน ถึง 150 ล้าน ระยะประกัน

สัมฤทธิ์ผล 5 ปี

ยกตัวอย่าง

(ทางเราต้องตรวจสอบว่าแท้ เท่านั้น)

หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง

นาย มานพ มีพระเครื่อง จำนวน 3 องค์

พระสมเด็จ วัดระฆัง ราคาสูงสุด 150 ล้าน

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว ราคาสูงสุด 50 ล้าน

พระคง ราคาสูงสุด 1 ล้าน

นายมานพ ต้องการ ประกันพระเครื่องตามกำลังทรัพย์ ดังนี้

-พระสมเด็จ ต้องการประกัน

50,000 บาท

-พระหลวงพ่อแก้ว ต้องการประกัน

20,000 บาท

พระคง ต้องการประกัน

500 บาท

จะได้ ดังนี้

50,000 ประกัน ราคา 50 ล้านบาท

( มีผล 3 ปี )

20,000 ประกันราคา 20 ล้านบาท

( มีผล 2 ปี )

500 ประกันราคา 5 แสนบาท

( มีผล 2 ปี )

บวกค่าทำบัตร 3 ใบ ๆ ละ 500 บาท

( 1,500 บาท )

รวม 50,000+20,000+500+1,500

=72,000 บาทถ้วน

ครบระยะเวลา 2-3 ปีตามรายการที่ประกัน

นายมานพต้องการนำพระมาปล่อยกับทาง

บริษัท พระเครื่อง

ทางเราจ่ายเงินด้วยระบบ

ดิจิตอลบาท

หรือระบบการเงินใหม่ฯ

ดังนี้

  • ยอด 50 ล้านบาทถ้วน

  • ยอด 20 ล้านบาทถ้วน

  • ยอด 5 แสนบาทถ้วน

 

นายมานพต้องการขายพระทั้งหมด

ทางเรายินดีรับเช่า 75,500,000

(เจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

นี่คือยอดเงินของนายมานพ

ในกรณีดังกล่าว หากนายมานพ

คิดว่าไม่พอใจหรือรอ ระยะเวลา 3 ปีไม่ได้

นายมานพสามารถเรียกร้องมาขอเงินคืนได้

โดยยื่นเรื่องของเงินคืน จะได้รับคืนภายใน

60 วัน หรือ 2 เดือน

และถูกแบล็คลิสต์รายชื่อจากทางบริษัทพระเครื่อง

ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ

กับทางบริษัทพระเครื่องได้

กำหนดระยะเวลา 20 ปี จึงจะถอนอายัดชื่อ

นี่คือแนวทาง

ในอนาคตหากท่านพอใจ

และนำพระมาขายกับทางเรา 1 องค์

ทางเราก็ยินดีรับเช่าตามราคาประกัน

ส่วนอีก 2 องค์มานพต้องการเก็บไว้

ให้ลูกหลานเป็นสมบัติตระกูล

หรือนำพระไปประกวดในงานที่จัดขึ้น

เพื่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณ

และรับของที่ระลึกในงาน

หากวันหนึ่งมานพต้องการมาเช่าพระสมเด็จ

กับทางเรา ที่เคยขายไป 50 ล้านบาท

ทางเราจะบวก กำไร 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่านั้น

ถ้าพระมีอายุ 3 ปี บวก 18 เปอร์เซ็นต์

100%+18%=118%

เมื่อมานพ เช่าไปแล้ว ต้องรักษาดูแลหรือสวมใส่

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี จึงจะไม่หัก 20%

ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อครบ 3 ปี

นำพระมาให้ทางบริษัทเช่า

ทางบริษัทพระเครื่อง

จะบวกกำไรให้มานพ 9%

(สุทธิ 109%)

หมายเหตุ

    อายุพระในการปันผลกำไร

ต้องไม่เกิน 20 ปี เมื่อครบ 20 ปี

ราคาพระ จะยุติปันผลกำไร

สร้างความพอใจทั้งสองฝ่ายในอนาคต

สืบทอดอายุขัยพระศาสนาต่อไป

ตามเจตนารมณ์ของพระผู้สร้าง

ตารางพระเครื่อง

รายการพระเครื่องที่สามารถออกใบรับประกันได้ 

bottom of page